دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

مطالب آموزشی دندانپزشکی و مقالات تخصصی برای والدین

مراجعه به دندانپزشکی

13 جولای 2018


مراجعه به دندانپزشکی… ادامه
مراجعه به دندانپزشکی
کشیدن دندان کودک

13 جولای 2018


کشیدن دندان کودک…. ادامه
کشیدن دندان کودک
Tooth Mousse یا موس دندان

11 جولای 2018


Tooth Mousse یا موس دندان.. ادامه
TOOTH MOUSSE موس دندان یا