دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

لطفا فرم را پر کنید

وقت مورد نظر شما قطعی نمی باشد و با تلفن ثبت شده برای قطعی کردن وقت ملاقات تماس گرفته می شود

پر کردن تمام قسمت ها اجباری هست


تقاضا می‌گردد فعلا ترجیحا از طریق تماس تلفنی یا تلگرامی اقدام به وقت گیری نمایید فعلا روز های دوشنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 19 امکان وقت گیری محیا می باشد.

دکتر قدیمی دندانپزشک کودکان در تهران