دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

مطالب آموزشی دندانپزشکی و مقالات تخصصی برای والدین

وارنيش فلوراید چیست

10 می 2018


وارنيش فلوراید در حقيقت همان فلورايد غليظ شده مي باشد.. ادامه
وارنيش فلوراید در حقيقت همان فلورايد غليظ شده مي باشد
مراقبتهای بهداشت کودکان قبل یکسالگی

10 می 2018


مراقبت های بهداشتی دندان کودکان (مراقبت های بهداشت دهانی کودکان صفر تا یکسال) ادامه
مراقبت های بهداشت دهانی کودکان صفر تا یکسال