دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

مطالب آموزشی دندانپزشکی و مقالات تخصصی برای والدین

اشتباهات رایج در خصوص دندان شیری

19 جولای 2018


اشتباهات رایج در خصوص دندان شیری ادامه
اشتباهات رایج در خصوص دندان شیری
گاز گرفتگي لب، گونه و زبان…

14 جولای 2018


علت گاز گرفتگي لب در كودكان… ادامه
گاز گرفتگي لب، گونه و زبان در كودكان پس از انجام بي حسي برای درمانهای دندانپزشکی