دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

در اغلب کودکان مشاهده…

ظاهر دندان شیری

در اغلب کودکان مشاهده مى گردد که دندان هاى شیرى کوچک هستند و با فاصله از هم قرار دارند و این موضوع باعث نگرانى والدین گردیده و تصورشان بر این است که دندان هاى دائمى نیز بدین صورت رشد خواهند کرد و در آینده نه چندان دور فرزندشان نیازمند درمان هاى ارتودنسى مى باشد:

اما با توجه به نظر متخصص دندانپزشک اطفال وجود این فواصل دندانى در دندان هاى شیرى طبیعى بوده زیرا از نظر اندازه دندان هاى شیرى کوچک تر از دندان هاى دائمى مى باشند و این فاصله باعث میگردد تا دندان دائمى فضاى کافى براى رویش مرتب داشته باشد.

هم چنین در کودکان ،پس از رویش دندان های شیری، سایز دندانها تغییر نمى کند ولی به مرور فک آنها بزرگتر شده و به همین علت فاصله بین دندان های شیری ، بویژه فاصله دندانهای جلو در دندان های شیری امری طبیعى است.

وجود این فواصل بین دندان هاى شیرى موجب میگردد تا میزان پوسیدگى هاى بین دندانى تا حدى در کودکان کاهش یابد.

منبع

نوشته شده توسط : دکتر سارا قدیمی

تاریخ : ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت : ۶:۵۵ ب٫ظ