دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

دکتر قدیمی دکتر سارا قدیمی متخصص دندانپزشک کودکان و نوجوانان

دکتر قدیمی دکتر سارا قدیمی متخصص دندانپزشک کودکان و نوجوانان

درباره ی دکتر سارا قدیمی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان-دارای بورد تخصصی

 

 • عضو هیئت علمی و دانشیارگروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • رتبه اول در بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان ایران

  • عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

  • رتبه اول دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • دارای فلوشیپ لیزر در دندان پزشکی

  • بیش از یک دهه سابقه حرفه ای

دکتر سارا قدیمی دکتر قدیمی

مقالات انگلیسی

 1. Fracture resistance of three different posts in restoration of severely damaged primary anterior teeth: An in vitro study.
  Authors: Seraj B, Ghadimi S, Estaki Z, Fatemi M
  Dent Res J (Isfahan). 2015 Jul-Aug;12(4):372-8,
  ۲. Excision of epulis granulomatosa with diode laser in 8 years old boy
  Authors: Ghadimi S, Chiniforush N, Najafi M, Amiri S
  J Lasers Med Sci. 2015 Spring;6(2):92-5,
  ۳. The effect of using an educational poster on elementary school health teachers’ knowledge of emergency management of traumatic dental injuries
  Authors: Ghadimi S, Seraj B, Keshavarz H, Shamshiri AR, Abiri R
  J Dent (Tehran). 2014 Nov;11(6):620-8. Epub 2014 Nov 30.,
  ۴. Fracture resistance of cementum-extended composite fillings in severely damaged deciduous incisors: An in vitro study
  Authors: Seraj B, Ehsani S, Taravati S, Ghadimi S, Fatemi M, Safa S
  Eur J Dent. 2014 Oct;8(4):445-9. doi: 10.4103/1305-7456.143614.,
  ۵. The effect of low-level laser therapy (810 nm) on root development of immature permanent teeth in dogs.
  Authors: Fekrazad R, Seraj B, Ghadimi S, Tamiz P, Mottahary P, Dehghan MM
  Lasers Med Sci. 2014 May 24. [Epub ahead of print,
  ۶. Job satisfaction and its influential factors in dental academic members in tehran, iran.
  Authors: Seraj B, Ghadimi S, Mirzaee M, Ahmadi R, Bashizadeh H, Ashofteh-Yazdi K, Sahebjamee M, Kharazi M, Jahanmehr M.
  Ann Med Health Sci Res. 2014 Mar;4(2):192-7., Year. 2014,
  ۷. Comparison of Children’s Oral Health Related Quality of Life Pre- and Post Dental Treatment Under General Anesthesia Using F-ECOHIS Questionnaire
  Authors: Afsaneh Pakdaman, Seyed Jalal Pourhashemi, Mahsa Bagheri Ghalesalim, Sara Ghadimi, Yahya Bardaran Nakhjavani
  Iranian Journal of Pediatrics 2014. 24(1):121-122. , Year. 2014,
  ۸. In-vitro comparison of instrumentation time and cleaning capacity between endodontic handpiece and manual preparation techniques in primary molar teeth.
  Authors: Seraj B, Ramezani G, Ghadimi S, Mosharrafian SH, Motahhary P, Safari M.
  Minerva Stomatol. 2013 Jan-Feb;62(1-2):17-22., Year. 2013,
  ۹. Treatment of Ankyloglossia with CO2 Laser in a Pediatric Patient.
  Authors: Chiniforush N,Ghadimi S,Yarahmadi N, Kamali A.
  Lasers Med Sci 2013; 4(1):53-5, Year. 2013,
  ۱۰. Inverted impacted primary maxillary incisors: a case report
  Authors: Seraj B, Ghadimi S, Mighani G, Zare H, Rabbani M.
  J Dent (Tehran). 2012 Spring;9(2):174-7. , Year. 2012,
  ۱۱. Clinical Approach of Laser Application in Different Aspects of Pediatric Dentistry
  Authors: Ghadimi S, Chiniforush N, Bouraima SA, Johari M
  J Lasers Med Sci 2012; (2):84-90, Year. 2012,
  ۱۲. The Prevalence of Bruxism and Correlated Factors in Children Referred to Dental Schools of Tehran, Based on Parent’s Report.
  Authors: Seraj B, Shahrabi M, Ghadimi S, Ahmadi R, Nikfarjam J, Zayeri F, Taghi FP, Zare H.
  Iran J Pediatr. 2010 Jun;20(2):174-80., Year. 2010,
  ۱۳. Microleakage of stainless steel crowns placed on intact and extensively destroyed primary first molars: an in vitro study.
  Authors: Seraj B, Shahrabi M, Motahari P, Ahmadi R, Ghadimi S, Mosharafian S, Mohammadi K, Javad Kharazifard M.
  Pediatr Dent. 2011 Nov-Dec;33(7):525-8., Year. 2011,
  ۱۴. Temporomandibular disorders and parafunctional habits in children and adolescent: A Review.
  Authors: B. Seraj, R. Ahmadi, M. Mirkarimi, S. Ghadimi, M. Beheshti
  Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2009. 6(1):37-45.,
  ۱۵. Clinical Evaluation of Fiber Reinforced Composite Resin(FRC) as a Space Maintainer
  Authors: Seraj B, Mahmoudiyan J, Ghadimi S
  Iranian Journal of orthodontics (IJO) Spring,Summer 2007; Volume 2: Number 1,2,

مقالات فارسی

مقالات فارسی:۱. بررسی اثربخشی پمفلت آموزشی بر آگاهی مادران در رابطه با اولین ملاقات دندانپزشکی کودکان ۳-۷ سال
Authors: دکتر مهدی قندهاری، دکتر سید جلال پورهاشمی، دکتر فریده بقایی ، دکتر سارا قدیمی
مجله دندانپزشکی کودکان ایران – شماره ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۳- ص۷-۱۶,
۲. مروری بر اثر کاربرد ترکیبی تابش لیزر و استفاده از فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی
Authors: سارا قدیمی، محمد رضا خامی ، سمانه رازقی
مجله دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران(دوره ۲۸ ، شماره ۱) ۲۰۱۵;۲۸(۱):۷۶-۸۵۱۳۹۴,
۳. بررسی اثربخشی پمفلت آموزشی برای مادران بر همکاری کودکان ۷-۳ سال در اولین ملاقات دندان پزشکی
Authors: مهدی قندهاری مطلق، جلال پورهاشمی، سارا قدیمی* ، فریده بقایی
مجله دندان پزشکی. ۱۳۹۳; ۲۷ (۴) :۳۰۹-۳۱۷ ,
۴. بررسی تفاوت محیط لبه سرویکالی روکش های استنلس استیل ۳M و M.I.B در شماره‌های مختلف در مولرهای شیری و دائمی
Authors: دکتر حسین افشار، دکتر سارا قدیمی، دکتر علیرضا حیدری، دکتر زهرا همتی
مجله دندانپزشکی کودکان، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ص ۴۴ ,
۵. بررسی آزمایشگاهی اثر زمان و روش لایت کیورینگ بر ریزنشت ترمیم های محافظه کارانه رزین ادهزیو
Authors: علیرضا حیدری، مهدی شهرابی، سارا قدیمی، شهرام مشرفیان، حسین انصاری، زهره رفیعی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۷۱، تابستان ۱۳۹۱ ص ۹۷,
۶. بررسی ضریب هوشی کودکان دارای تاخیر رویش دندان مولر اول دایمی
Authors: دکتر بهمن سراج، دکتر مهدی شهرابی، دکتر حسین افشار، دکتر سارا قدیمی، دکتر محمد فلاح زاده، دکتر سمانه رازقی، دکتر ایمان صنعتی، دکتر مهشید شادفر
مجله دندانپزشکی کودکان. سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰. ص۳۰,
۷. بررسی نگرش دانشجویان دانشکده‌های دندان پزشکی شهر تهران نسبت به رفتارهای بهداشت دهان
Authors: دکتر محمدرضا خامی- دکتر سارا قدیمی – دکتر هادی زارع – مریم ربانی
مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان. ۱۳۸۹; ۲۲ (۴) :۲۲۳-۲۳۲ ,
۸. بررسی آزمایشگاهی ریزنشت حد فاصل گلاس آینومر و سیلانت رزینی در ترمیم ‏های باندشونده محافظه‏کارانه (CAR)
Authors: علیرضا حیدری، سارا قدیمی، شهرام مشرفیان، حسین انصاری ، الناز گنودی
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، شماره ۷۳، تابستان ۱۳۸۹ ص ۱۱۷,
۹. بررسی مقایسه ای اثرات بزاق مصنوعی ساخت ایران با VA-OraLube در بهبود کیفیت حیات وابسته به سلامت دهانی بیماران مبتلا به خشکی دهان ناشی ازپرتو درمانی
Authors: دکتر سورینا صهبا، دکتر سارا قدیمی، دکتر احمدرضا طلایی پور، دکتر پیمان حداد، دکتر اسماعیل ذوالفقاری
مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال بیست و هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۸۱)، پاییز ۱۳۸۸ ص۱۳۶,
۱۰. مروری بر آکندروپلازی (گزارش یک مورد)
Authors: دکتر بهمن سراج، دکتر سارا قدیمی، دکتر سمانه رازقی
مجله دندانپزشکی کودکان . سال پنجم، شماره ۱۰، بهار و تابستا۱۳۸۹ ص۴۷,
۱۱. ارزیابی درونی گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
Authors: دکتر مهدی قندهاری مطلق، دکتر احمد جعفری، دکتر فرشته فرزیانپور، دکتر سیدجلال پورهاشمی، دکتر حسین افشار، دکتر بهمن سراج، دکتر مهدی شهرابی، دکتر یحیی برادران نخجوانی، دکتر سارا قدیمی، دکتر قاسم میقانی
مجله دندانپزشکی کودکان . سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستا۱۳۹۰ ص۱۹,
۱۲. تاثیر آلودگی با بزاق پس از شستشوی اسید بر روی ریزنشست فیشور سیلانت
Authors: دکتر علیرضا حیدری، دکتر سارا قدیمی، دکتر شهرام مشرفیان، دکتر طاهره علی آبادی
مجله دندانپزشکی کودکان. سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰. ص۳۵,
۱۳. گزارش یک مورد Langerhans cell histiocytosis در یک کودک ۳ ساله با تظاهرات اولیه دهانی
Authors: بهمن سراج ، اصغر رامیار ، راحیل احمدی ، سارا قدیمی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۴۶، بهار ۱۳۸۵ ص ۹۹ ,
۱۴. سنجش کیفیت حیات
Authors: سورینا صهبا – سارا قدیمی
مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره ۳۲ ، شماره۴، زمستان ۱۳۸۴، ۵۹۹-۶۰۵